سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد اول ، شماره 12

عنوان مقاله : شناخت فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون (مورد مطالعه كاركنان شاغل در اداره كل امور مالياتي خوزستان)
نویسندگان : سید کمال واعظی، علی عفري
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راههای منطقی جایگزین حبس
نویسندگان : علیرضا لطفی
صفحات : 17-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط اعتیاد اینترنتی با اضطراب و هوش هیجانی در دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دوم اثربخشي بخشش درماني
نویسندگان : جميله شافعي
صفحات : 27-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه تمایزگرایی خود و کمال‌گرایی با نقش میانجی ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان
نویسندگان : مریم ابطحی , دکتر سعید متولی , سید علی سینا رحیمی
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی استنباطی نظرات فقهی حضرت امام(ره) در باب سیاست دفاعی و روابط خارجی از کتاب تحریر الوسیله
نویسندگان : غالب قدیری
صفحات : 55-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه دعا در یهود و تشیع
نویسندگان : دکتر حجت الله جوانی ، سیده مژگان تقی زاده
صفحات : 66-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین معلمان با عقاید مذهبی بالا و معلمان با عقاید مذهبی پایین
نویسندگان : صدیقه نگین تاجی، مهدی پیام، صغرا قشقایی، وحید نگین تاجی
صفحات : 75-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزشیابی فرایند پذیرش، تشخیص و درمان بیماران بستری از سه دیدگاه بیمار، پزشک و پرستار
نویسندگان : دکتر علی دلاور‍، پریسا کریمی
صفحات : 87-93
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی عوامل مؤثردر انتخاب دانشگاه و رابطه آن با پایگاه اقتصادی-اجتماعی داوطلبان کنکور
نویسندگان : طاهره اسمعیلی بیدهندی، رجبعلی محمدزاده ادملایی، مجید برزگر
صفحات : 94-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سلامت روانی جانبازان و معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار
نویسندگان : ناصر صبحی قراملکی، بهروز اکبرزاده، سودابه مقدم، سعید آهار
صفحات : 104-111
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوش بینی مدیران مدارس با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان با هدف شناسایی رابطه بین خودکارآمدی و خوش بینی مدیران باانگیزش پیشرفت دانش‌آموزان
نویسندگان : علیرضا رحمانی
صفحات : 112-121
دانلود اصل مقاله