سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد اول ، شماره 12

عنوان مقاله : شناخت فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون (مورد مطالعه كاركنان شاغل در اداره كل امور مالياتي خوزستان)
نویسندگان : سید کمال واعظی، علی عفري
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راههای منطقی جایگزین حبس
نویسندگان : علیرضا لطفی
صفحات : 17-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط اعتیاد اینترنتی با اضطراب و هوش هیجانی در دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دوم اثربخشي بخشش درماني
نویسندگان : جميله شافعي
صفحات : 27-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه تمایزگرایی خود و کمال‌گرایی با نقش میانجی ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان
نویسندگان : مریم ابطحی , دکتر سعید متولی , سید علی سینا رحیمی
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی استنباطی نظرات فقهی حضرت امام(ره) در باب سیاست دفاعی و روابط خارجی از کتاب تحریر الوسیله
نویسندگان : غالب قدیری
صفحات : 55-65
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه دعا در یهود و تشیع
نویسندگان : دکتر حجت الله جوانی ، سیده مژگان تقی زاده
صفحات : 66-74
دانلود اصل مقاله