سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398 ، جلد اول ، شماره 16

عنوان مقاله : رابطه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی با انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر سبزوار
نویسندگان : شهناز درخشانی نیا
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر کیفیت زندگی، بهزیستی روانی و شکوفایی زنان متاهل 29 تا 53 ساله ی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و درمانی شهرستان ساری در سال 97-98
نویسندگان : سیده محدثه رضایی، دکتر علی محمد رضایی
صفحات : 12-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بایسته های روانشناختی نظامِ طراحی بیمارستان در راستای تسریع درمان
نویسندگان : مریم واحدی
صفحات : 50-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مصاحبه شناختی روشی برای روایی صوری پرسشنامه های خودگزارشی
نویسندگان : لیلا ولیزاده ، وحید زمان زاده ، اکرم قهرمانیان ، سعید موسوی ، معصومه اکبربگلو
صفحات : 56-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوجوان دختر شهرستان کرمانشاه
نویسندگان : لیلا جوانمیری ، بها امینی
صفحات : 68-77
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدیریت در پهنه هنر ازمنظر شاخص های ارزشی علوم انسانی
نویسندگان : هاشم جلیلی صفریان
صفحات : 78-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نظریه سرمایه انسانی و نقدی بر آن
نویسندگان : سیما جلالی نژاد ،رسول داودی
صفحات : 87-95
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : منابع تأمین مالی آموزش و پرورش
نویسندگان : سمیرا سلیمانی، رسول داودی
صفحات : 96-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط مهارت های روانی با راهبردهای مقابله با استرس داوران لیگ برتر فوتبال ایران
نویسندگان : الهام سعیدی ،مهدی بابایی
صفحات : 113-120
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین ویژگی های طرحواره های اصلی انسانی و رضایت مندی زناشویی
نویسندگان : مریم صادقی
صفحات : 121-134
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقايسه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه در افراد داراي افسردگی، دو قطبي و عادي
نویسندگان : پریساطاهرپور ، داوود تقوایی
صفحات : 135-147
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین نقش تاریخی مدارس در تداوم و نهادینه سازی آموزش در ایران
نویسندگان : عارفه علی اکبری
صفحات : 148-163
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی‌هاي روانسنجي مقياس باور مراقبتي پرستار خانواده
نویسندگان : منیره شهراد، دکتر اعظم مقدم
صفحات : 164-170
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثير شیوه های آموزش ارزشهای دینی (با تاکید بر روش قصه گویی ) بر خلاقیت و تفکر انتقادی در دانش آموزان دختر
نویسندگان : آمنه امینی ، مهشید ایزدی
صفحات : 171-180
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین چالش های تمدن نوین اسلامی
نویسندگان : حامد تراویده
صفحات : 181-188
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رفتار متقابل شخصیّت ها در حکایت پادشاه و فَنزه کلیله و دمنه (بر اساس نظریه شخصیّت اریک برن)
نویسندگان : حسین حسینی پور، علی گراوند، جهانشاه محمدزاده
صفحات : 189-199
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی گروه درمانی وجودی در بهبود افسردگی و کارکردهای عصب روان شناختی نوجوانان مبتلا به افسردگی شهرستان اهواز
نویسندگان : ساسان باوی ، نازنین باقری
صفحات : 200-210
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی گروه درمانی وجودی در بهبود افسردگی، کیفیت زندگی و کارکردهای عصب روان شناختی نوجوانان مبتلا به افسردگی شهرستان اهواز
نویسندگان : ساسان باوی ، نازنین باقری
صفحات : 211-223
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس سازگاری اجتماعی در زنان کارمند بانکهای خصوصی
نویسندگان : سارا اسدی قجر لو ، طهمورث آقا جانی ، نصر الله انصاری نژاد
صفحات : 224-235
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : هنجاریابی پرسشنامه حساسیت به درد (PSQ) در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز
نویسندگان : مهتاب رحیمی ، الهام احمدی ، نجمه حمید
صفحات : 236-253
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی گری اضطراب امتحان در رابطه بین کمال گرایی معلمان با خودکارآمدی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : مریم صالحی نژاد، حسین کارشکی
صفحات : 254-274
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راه های پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان
نویسندگان : فریده حاجی حسینلو ، قهرمان مددلو ، نفیسه فتحی کوزه گران
صفحات : 275-282
دانلود اصل مقاله