سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1398 ، جلد دوم ، شماره 16

عنوان مقاله : منابع مالی آموزش و پرورش
نویسندگان : مریم سوری ،رسول داودی
صفحات : 1-15
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مفهوم خویشتن در نوشته های روزنامه نگاران وبلاگ نویس
نویسندگان : آتنا ابراهیمی معیر
صفحات : 16-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی رابطه بین سبک رهبری تحولی با بهره وری نیروی انسانی مدیران دوره دوم متوسطه شهر خرم آباد
نویسندگان : مرضیه رضایی
صفحات : 26-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه رشد اجتماعی با چگونگی تعامل خانوادگی دانش آموزان در او قات فراغت
نویسندگان : فاطمه میرزائی ، محمدحسن رضائی
صفحات : 42-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش مولفه های روانشناختی در پیش بینی بهزیستی دینی(معنوی) و روانشناختی در بین دانشجویان
نویسندگان : فاطمه اتحادی
صفحات : 51-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه جو سازمانی با تاب آوری و تعهد سازمانی در کارکنان اداره تعاون شهر زنجان
نویسندگان : سهیلا نوحی ، نسترن نسیمی
صفحات : 73-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی‌های روان‌سنجی سناریوهای انتظارات هیجانی و تصمیم‌گیری اخلاقی
نویسندگان : توران علیزاده دمیه، سایه علیزاده ، منیژه حسین‌پور ، فوژان علیزاده
صفحات : 87-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه جو سازمانی با شوخ طبعی و تاب آوری در کارکنان اداره تعاون شهر زنجان
نویسندگان : سهیلا نوحی ، نسترن نسیمی
صفحات : 100-111
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی مولفه های هویت فرهنگی موثر بر اجتماع پذیری محیط نمونه های موردی:بازار کرمان خانه رنده کش کرمانشاه
نویسندگان : هانیه نوحی آذر ، سید علی نوری
صفحات : 112-130
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش اختلال سلوك در بروز بزهكاري اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران
نویسندگان : سید مهدی صابری، تهمورث بشیریه، سپیده شهیدی
صفحات : 131-146
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی مشاوره مسیرشغلی مبتنی بر پردازش اطلاعات شناختی بر افزایش خودکارآمدی مسیرشغلی و خودآگاهی مسیر شغلی دانش¬آموزان پسر پایه نهم شهر اصفهان
نویسندگان : فرزانه کرامتی، مرضیه ملکی ها
صفحات : 147-160
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دیدگاه های دانش آموزان آموزش ابتدایی نسبت به فرآیند تدریس علوم و فناوری
نویسندگان : ثريا پورعبدالله ، استاد ريحانه فهامي
صفحات : 161-171
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین مدل رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی ( موردمطالعه: کارکنان دانشگاه یزد)
نویسندگان : مهدی رجبی راوری، سلاله شهوازیان، سمیه کهدوئی
صفحات : 172-184
دانلود اصل مقاله