سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398 ، جلد اول ، شماره 17

عنوان مقاله : رابطه تاب آوری و معنویت با کمالگرایی مثبت و منفی در دانشجویان
نویسندگان : نیلوفر شمس ، رضا گل پور
صفحات : 19-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی مدیریت استرس بر مسئولیت اجتماعی بخش پرستاری بیمارستان شهید مفتح ورامین
نویسندگان : دکتراکبر محمدی ، مجیدزارع کاشانی
صفحات : 29-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی حکایت درمانی بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی و خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر
نویسندگان : فرزانه پورهادی، مرضیه ملکیها
صفحات : 37-50
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان اثر بخشی حمایت اجتماعی و رسانه بر سبک زندگی جوانان ساکن استان کردستان
نویسندگان : فواد بابایی 1،ادریس سلطانی 2 ، نیشتمان حداد3
صفحات : 51-63
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مودولار (پودمانی) برای رشته کودک یاری
نویسندگان : الهام خرم ، غلامعلی احمدی ، علیرضا عصاره
صفحات : 64-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رها ساختن انسان از زندان کودکی و پدید آوردن انسان ازاد، اخلاقی و خوشبخت به یاری عقلانیت
نویسندگان : سلیمان شم
صفحات : 79-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر بهبود نشانه های بالینی نوجوانان با اختلال سازگاری با خلق مضطرب
نویسندگان : فرشته تدین
صفحات : 86-96
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی کیفیت زندگی زنان باردار براساس صمیمیت جنسی و الگوهای ارتباطی
نویسندگان : سمانه قبادی، سیدعلی حسینی
صفحات : 97-103
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان خوی
نویسندگان : مهتاب وحدت خواه، مریم جاهد نیا
صفحات : 104-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشوئی در راستای کاهش طلاق
نویسندگان : مریم بهشتی زاد، مراد کردی، روشنک بهشتی زاد، نسرین محمدی
صفحات : 113-128
دانلود اصل مقاله