سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398 ، جلد سوم، شماره 18

عنوان مقاله : بررسی نقش میانجی نگرش های ناکارآمد در ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به فشار خون اساسی
نویسندگان : امید عنایتیان
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی مفهوم معنای زندگی متاثر از فلسفه اگزیستانسیالیسم یاسپرس و فلسفه حکمت متعالیه در معنادرمانی و تدوین بسته آموزشی معنا درمانی مبتنی بر حکمت متعالیه
نویسندگان : احمد مسائلی، مصطفی قاسمی
صفحات : 15-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل روان سنجی نسخه فارسی مقیاس پوشش نقره ای در افراد مبتلا به سرطان
نویسندگان : سیده فاطمه غفوری، پریسا سادات سید موسوی، جنان نوین، فاطمه علیزاده عطار
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش سواد رسانهای در کاهش استفاده آسیب زا ازتلفن همراه دردانشجویان دانشگاه بیرجند
نویسندگان : سحررضایی
صفحات : 35-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای مطالعه(مدیریت زمان، برنامه ریزی، مرور و روشهای تقویت حافظه) بر سلامت روان دانش آموزان
نویسندگان : نجف طهماسبی پور، سعیده دروگر، مهدی سلیمانی
صفحات : 49-60
دانلود اصل مقاله