سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399 ، جلد سوم ، شماره 19

عنوان مقاله : امکان سنجی طراحی خدمات گردشگری زیارتی در ایران پژوهش موردی: حرم حضرت رضا علیه السلام
نویسندگان : زینب قیصریه، وحید چوپانکاره
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیرآموزش خود متمایزسازی بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
نویسندگان : لیلاامیریان، زهرا فروغی
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله