سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد سوم، شماره 11

عنوان مقاله : نقش و جایگاه حرم مطهرحضرت شاهچراغ علیه السلام در توسعه گردشگری مذهبی شیراز
نویسندگان : زرآسا رجایی دستغیب، ماندانا رجایی دستغیب، محمد کاظم کاوه پیشقدم
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی به فلسفه تطبیقی اورسل و کربن
نویسندگان : ثریا احمدی
صفحات : 12-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مسئله مدگرایی بر مبنای آموزه های قرآنی و روایات ائمه اطهار (ع)
نویسندگان : عرفانه محمدزاده حقیقی
صفحات : 22-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین و مقایسه اختلال وسواس براساس رویکرد اسلامی و غربی
نویسندگان : مرتضی کمالی
صفحات : 34-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی طرحواره درمانی ناسازگار اولیه یانگ در تغییر الگوهای دلبستگی و افزایش مهارت های سازگاری در نوجوانان ساکن خانه های شبانه روزی رشت
نویسندگان : سلیمان کابینی مقدم، مریم تدین طهماسبی، آمنه فریدونی، سمیه حقگو، معصومه عشوریان، مریم فیض بخش واقف
صفحات : 47-56
دانلود اصل مقاله