سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399 ، جلد اول، شماره 20

عنوان مقاله : تاثیرآموزش تاب‌آوری بر سلامت روان، خوش‌بینی و رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار
نویسندگان : عباس گل نژاد، علی غنایی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه اثر بخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های مولانا با ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش افسردگی سالمندان پس از جراحی قلب
نویسندگان : زینب بریمانی، اصغر نوروزی، سید حمزه حسینی
صفحات : 15-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی بین کمال گرایی و تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه ایلام
نویسندگان : مژگان ولی پور بهادرانی، اکرم مهدی نسب
صفحات : 36-48
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر خلاقیت و مسئولیت پذیری نوجوانان شهر کرمانشاه
نویسندگان : پرستو مرادی، شیما پرندین
صفحات : 49-57
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش شادمانی لیوبومیرسکی بر زایندگی و تحول انسجام روانی- اجتماعی در میانسالی و سالمندان زنان خانه سالمندان رضوان شهرستان شهرضا 1397
نویسندگان : هما کریمی، احمدغضنفری
صفحات : 58-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر فعالیت های آموزشی در فرایند بهبود تمرکز و یادگیری افراد
نویسندگان : سارا جهانگیری
صفحات : 67-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی انگیزش درونی براساس مولفه های هوش هیجانی در بین دانشجویان
نویسندگان : شبنم مشحونی، سهیلا محمدعلیزاده نوبر
صفحات : 76-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی محتوی کتاب درسی در مبحث فیزیک شناوری بر اساس مدل SOLO
نویسندگان : مینا تقی پور، فاطمه احمدی، ابراهیم ریحانی
صفحات : 87-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اشتیاق کارآفرینی بر اساس هیجان روحی و انگیزش تحصیلی ( مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه اول ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان اصفهان)
نویسندگان : آصفه مصلحی، احمدرضا شهنیانی
صفحات : 100-128
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان
نویسندگان : عباس گل نژاد، محبوبه احمدی
صفحات : 129-153
دانلود اصل مقاله