سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399 ، جلد دوم ، شماره 20

عنوان مقاله : جایگاه باور دینی در انگیزش اخلاقی
نویسندگان : علی نصرتی، مسعود آذربایجانی
صفحات : 1-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش خودکارآمدی در تنظیم هیجان در پیش‌بینی افسردگی
نویسندگان : شکوفه دادفرنیا، محمد بصیری جهرمی، پوریا سعادت
صفحات : 21-31
دانلود اصل مقاله