سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399 ، جلد اول، شماره 21

عنوان مقاله : اهمیت قهرمانان رسانه‌ای برای کودکان
نویسندگان : حسن پروان، سونیا انور
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري، خوداثربخشي ادراك شده و رفتار شهروندي با فرسودگي شغلي پرستاران بيمارستان هاي شهر اهواز
نویسندگان : منصور سلامی زاده، پروین احتشام زاده
صفحات : 15-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه فراشناختی بر انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان
نویسندگان : فاطمه زلکی نژاد، علیرضا حیدرئی
صفحات : 30-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تاب آوری با دلزدگی زناشوئی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد بجنورد
نویسندگان : زهرا سلطانی شال، گلنوش بادلی
صفحات : 44-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر فرسودگی شغلی بر پایه‌ی تحمل ابهام و شفقت خود از دیدگاه معلمان
نویسندگان : ناصر محمدی احمدآبادی، احمد همتی نژاد
صفحات : 57-67
دانلود اصل مقاله