سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399 ، جلد سوم، شماره 21

عنوان مقاله : تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
نویسندگان : فاطمه زلکی نژاد، علیرضا حیدرئی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
نویسندگان : سعیده محبی راد، معصومه ژیان باقری، ناهید هواسی
صفحات : 12-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه کمال گرایی مادر با هیجان منفی دختران نوجوان چاق: نقش واسطه ای تعارضات والد – نوجوان و تحصیلات والد
نویسندگان : سمینه علی یوسفی صالح آباد، امین رفیعی پور
صفحات : 28-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و افکار خودکشی در بیماران دو قطبی، افسرده تک‌قطبی و افراد عادی
نویسندگان : فرنازکشاورزی ارشد، احترام غلامرضایی
صفحات : 42-50
دانلود اصل مقاله