سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلددوم، ،شماره7

عنوان مقاله : تاثیر اضطراب بر میزان سلامت روان و عزت نفس بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج
نویسندگان : شمیم شیخ، طاهره یزدانی فر، شیرین قاسمی مجد، اشکان نقدی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان با نیازهای ویژه شهرستان سراوان
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، زهرا زاده شهرکی، سهیلا شه میری لجی
صفحات : 8-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی پیامدهای تربیتی تغییر پشتوانه های تاریخی و فرهنگی از دیدگاه نیچه و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی
نویسندگان : حیدر اسماعیل پور، پروانه دودمان، لیلاصیامی
صفحات : 19-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر اساس مدل شش عاملی مقیاس ریف
نویسندگان : زهرا بیگی، فاطمه بهار سلیمانی
صفحات : 29-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل‌سازی سیستمی بیماری افسردگی و تحلیل مکانیزم اثرگذاری استراتژی‌های درمانی
نویسندگان : امیر ابراهیمی‌زاده، عباس سیفی
صفحات : 35-46
دانلود اصل مقاله