سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلدسوم، ،شماره7

عنوان مقاله : بررسی شایع ترین اختلالات یادگیری در کودکان
نویسندگان : محسن توده رنجبر، فاطمه عراقی
صفحات : 1-11
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر روان شناسی اجتماعی بر فرد
نویسندگان : موسی باقری فر، کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، شهربانو کفاش
صفحات : 12-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بلوغ عاطفی با اضطراب اجتماعی و نشخوار فکری در دانشجویان
نویسندگان : علی اکبر صلاحی، آناهیتا قدوسی
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ذهن آگاهی و خود آگاهی هیجانی بر خودکار امدی اجتماعی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نویسندگان : آمنه تاجی پور
صفحات : 28-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط خویشتن شناسی و رضایت مندی شغلی با نقش میانجی سلامت سازمانی (مطالعه موردی: درمیان مدیران و کارکنان شرکت گاز شیراز)
نویسندگان : محسن جاجرمی زاده، ژانت مرویان
صفحات : 33-46
دانلود اصل مقاله