سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1396، جلدسوم، ،شماره8

عنوان مقاله : بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها با نگاهی به الگوی ویلیام اوچی
نویسندگان : نجمه حاجی پور عبایی، امیر صدرا اسدی خانوکی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی شادی در تعالیم اسلام با روش فور دایس و لیوبومیرسکی
نویسندگان : نگین مرادی، مریم اسماعیلی
صفحات : 7-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر قصه گویی بر خود کنترلی دانش آموزان مقطع ابتدایی اسفراین
نویسندگان : اسماعیل مهرابی، میترا مرادیان، حمزه کریمی، علی پورحسین
صفحات : 22-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با سلامت عمومی و کیفیت زندگی دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
نویسندگان : سمانه امیری سیاوشانی، طاهره تیزدست، عبدالحسن فرهنگی
صفحات : 29-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی خود مراقبتی بر کیفیت زندگی فردی و اجتماعی معلولین
نویسندگان : الهام مقامی
صفحات : 38-45
دانلود اصل مقاله