سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1400 ، جلد دوم، شماره 23

عنوان مقاله : بررسی عوامل تأثیرگذار در مسایل و مشکلات دانشجویان در خوابگاه ها
نویسندگان : رویا عینی محمدی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر تغذیه بر سلامتی و بهداشت افراد جامعه
نویسندگان : رباب معصوم بگلو
صفحات : 9-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی و اعتباریابی عوامل توسعه حرفه ای و ارائه مدل توسعه حرفه ای مدیران مدارس ایران
نویسندگان : امیر شیرازی نژاد، نرگس سعیدیان، بدری شاه طالبی حسین آبادی
صفحات : 18-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر اکت بر بهبود استرس ادراک شده و درماندگی آموخته شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در دوران اپیدمی کرونا ویروس
نویسندگان : ساره رسایی، فرناز معدنچی
صفحات : 31-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نیازهای بنیادین روان شناختی و خودشناسی انسجامی با رضایت زناشویی در شهروندان تهرانی
نویسندگان : زهره صادقی افجه، نگارزینلی عراقی
صفحات : 42-51
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیرآموزش مهارت ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ برسازش یافتگی وتاب آوری دانش آموزان پایه ششم
نویسندگان : محمدعبدلی، شهرام شهبازی، محمدجعفرمهدیان، زهراعبدلی
صفحات : 52-64
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر قصه درمانی بر اضطراب کودکان در دوران کرونا
نویسندگان : علی اکبر صلاحی، فاطمه حسن پور
صفحات : 65-75
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آگاهی از محیط طبیعی و اجتماعی در کودکان مصرف کننده ICT
نویسندگان : ماهان عطشان، سحر غفاری، نسرین جعفری، پاکزاد امیری، فائزه عسکری، رقیه بهرامی خندان
صفحات : 76-82
دانلود اصل مقاله