سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1400، جلد اول، شماره 25

عنوان مقاله : تعیین تفاوت بین نوازندگان سازهای سنتی با نوازندگان سازهای جدید از نظر تفکر خلاق و هوش هیجانی و سلامت روانی
نویسندگان : امیر جعفرنژاد رضائیه
صفحات : 1_13
دانلود اصل مقاله