سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد اول، شماره 26

عنوان مقاله : پیش بینی هوش هیجانی بر اساس مهارت‌های تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و کارکرد تاملی والدین در نوجوانان پسر پایه یازدهم ناحیه سه شهر اصفهان
نویسندگان : نوشین صلاحی اصفهانی،راضیه ایزدی،محمدرضا عابدی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر پشت پرده قتلهای سریالی و اعترافات دروغ به انجام قتل
نویسندگان : سیده سحر عسگری قلعه بین،محمد نریمانی، سیده مهسا موسوی
صفحات : 13-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پيش‌بيني اضطراب بيماری كرونا براساس ويژگی‌های شخصيتي، راهبردهای مقابله‌ای و تنظيم شناختي هيجان در ورزشکاران ورزش‌های گروهي شهر تهران
نویسندگان : محمد نوید سیدی،بیتا بهرامی
صفحات : 25_34
دانلود اصل مقاله