سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1400، جلد دوم، شماره 26

عنوان مقاله : فرصت ها و چالش های امور آموزشی و پرورشی در فضای مجازی در دوران کرونا با ارائه راهکار
نویسندگان : مینو صفاری، محمد محمدی خانقاهی
صفحات : 1_7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه میان سبک‌های دلبستگی و امنیت اجتماعی در گروه‌های آسیب ‌پذیر شهر بیرجند
نویسندگان : حسن نظری، روح الله کمالی
صفحات : 8_14
دانلود اصل مقاله