سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلد اول، شماره 27

عنوان مقاله : آموزش حل مساله و تفکر انتقادی
نویسندگان : محمد محمدی خانقاهی، مینو صفاری، سارا قائمی خورجستان
صفحات : 1_12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پرسشنامه سنجش خردمندی دانش آموزان نوجوان
نویسندگان : محمد علی سلمانی اردانی، مهدی دوایی
صفحات : 13_31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه امنیت اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان شهر بیرجند
نویسندگان : روح‌الله کمالی ، حسین طاهری
صفحات : 32_39
دانلود اصل مقاله