سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1401، جلد دوم، شماره 27

عنوان مقاله : بررسی رابطه میزان سرمایه روانشناختی بر احساس امنیت اجتماعی با نقش میانجی سواد سلامت در شهروندان شهر بیرجند
نویسندگان : حسین طاهری، حسن نظری
صفحات : 1_8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مولفه های ذهن آگاهی و کارکردهای خانواده در دانش آموزان پایه ششم منطقه 13
نویسندگان : وجیهه منصوری ایجدانکی، علیرضا ملازاده
صفحات : 9_18
دانلود اصل مقاله