سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395، جلددوم،شماره6

عنوان مقاله : آسیب شناسی و تحلیل مشکلات اجرایی کتاب کار و فناوری پایه ششم از منظر فرایندهای یاددهی-یادگیری
نویسندگان : شقایق فدایی ده چشمه، معصومه اسلامی، رضا عقیلی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی قابلیت های دانشگاه فرهنگیان در روحیه معلمی و نشاط دانشجو معلمان
نویسندگان : شقایق فدایی، معصومه اسلامی، رضا عقیلی، رضا حسن زاده
صفحات : 11-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی و سازوکارهای دفاعی
نویسندگان : طاهره گلستانی بخت
صفحات : 27-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی فقهی و حقوقی روسپیگری در ایران و راه های مقابله با آن
نویسندگان : محمودسرخه، اکبر برزگر
صفحات : 47-60
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و کیفیت زندگی کاری کارکنان
نویسندگان : سیدمحمد حسینی
صفحات : 61-78
دانلود اصل مقاله