سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1396، جلداول، ،شماره7

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های مطالعه (مدیریت زمان، برنامه ریزی، مرور و روشهای تقویت حافظه) بر اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و خود تنظیمی در دانش آموزان دختر
نویسندگان : نجف طهماسبی پور، سعیده دروگر
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه قم
نویسندگان : فهیمه محمدی آزاد، رضا جعفری هرندی
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه شهرستان خاش
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، عارف پاکزاد، محمدرضا یارمحمدی
صفحات : 22-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین رابطه ساختارهای ادراک شده کلاسی با انگیزش پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی
نویسندگان : مریم توکلی بختیاری، محمدرضا صفاریان
صفحات : 29-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ذهن‌آگاهی و سبک‌زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت
نویسندگان : پگاه علیزاده، علی اکبر صلاحی
صفحات : 39-47
دانلود اصل مقاله