سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1396، جلداول، شماره10

عنوان مقاله : بررسی عوامل تاثیر گذار بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : بنت الهدی حفاری
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین های روان شناختی جویدن ناخن در کودکان
نویسندگان : حسن حیدری، حورا کیخسروی
صفحات : 15-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : زمینه های سیاسی- اجتماعی ناکامی های بیداری اسلامی و دولت اخوان المسلمین در مصر(2011-2013)
نویسندگان : محمد ستوده، امیرحسین مرادپوردهنوی
صفحات : 27-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فراتحلیل مطالعات انجام شده در زمینه ی اثربخشی مدارس، ویزگی های سازمان، معلمان و مدیران در طی سال های 1395-1385
نویسندگان : غلامحسین برکت ، احمد عامری نیا
صفحات : 42-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالش های نظام آموزش و پرورش ایران و ارائه راهکار های مناسب برای رفع آنها
نویسندگان : غلامحسین برکت ، هوشنگ پورتوسلی
صفحات : 59-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و تیپ های شخصیتی مدیران دبیرستان های منطقه یک شهر اصفهان
نویسندگان : غلامحسین برکت ، سارا کوراوند
صفحات : 72-83
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی شاخص های موثر بر فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون
نویسندگان : غلامحسین برکت، فاطمه آوید مهر
صفحات : 84-92
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : الگوهای رفتاری سبک زندگ اسلامی وسلامت روانی چیست ؟
نویسندگان : حورا کیخسروی ، دکتر حسن حیدری
صفحات : 93-102
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر رفتار مصرف کننده(سالن های ورزشی لوکس)
نویسندگان : دکتر نادره السادات نجفی زاده ، اسماعیل محمد طالبی ، پیمان ربیعی ، نور ا.. حسینی
صفحات : 103-109
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی تاثیر ارتباطات بازاریابی ،تقسیم بندی رفتاری و ادراکات قیمتی بر وفاداری مشتری از طریق ارزش مشتری و خرید بانک ملت اراک
نویسندگان : دکتر نادره السادات نجفی زاده ، ارمیتا کاظمی ، صدف نقش جواهری
صفحات : 110-117
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تفاوت باروری در میان اقوام مختلف شهردره شهر
نویسندگان : سمیه خدارحمی ، جابر مولایی
صفحات : 118-135
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای استان بوشهر
نویسندگان : باقر عباسپور، عبدالعزیز آبتین
صفحات : 136-152
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه ی بین هوش و یادگیری سازمانی با فراموشی سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های منتخب نیروهای مسلح
نویسندگان : کامران مالک پور لپری اول،سبحان ظفری
صفحات : 153-166
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چالش های برنامه های آموزشی – ترویجی در توسعه تعاونی های روستایی
نویسندگان : بهمن خسروی پور،زینب احمدیان
صفحات : 167-174
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه نگرش دانشجویان به استفاده از فن آوری و عملکرد آنان در آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی در مقایسه با آزمون سنتی
نویسندگان : منیرالسادات حسینی، منوچهر جعفری گهر
صفحات : 175-187
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر هویت یافتگی و بهزیستی روان شناختی
نویسندگان : دکتر علی اسماعیلی ، معصومه شفائی
صفحات : 188-199
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل فضایی آثار سیاست‌های حمایتی دولت در احیای بافت‌های فرسوده شهری نمونه موردی:شهرساری
نویسندگان : اسدالله ديوسالار ،عباس علیپور، نسرين فراهاني
صفحات : 200-218
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سبک های فرزندپروری والدین با زورگویی سایبری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستان
نویسندگان : رضا حسینی ، دکترسوسن آقاجان بگلو
صفحات : 219-234
دانلود اصل مقاله