سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1396، جلداول، شماره10

عنوان مقاله : بررسی رابطه ی عزت نفس و شادکامی با رضایت از زندگی
نویسندگان : راضیه حیدری
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی گروه درمانی عقلانی-هیجانی بر نیازهای صمیمیت و دلزدگی زناشویی متاهلین شاغل آموزش و پرورش
نویسندگان : محمد زارع نیستانک، شکیب جوهری
صفحات : 9-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توانمندسازی بهورزان در پیشگیری از بروز کم‌کاری مادرزادی تیروئید
نویسندگان : علی خسرو شیری، الناز دامنی، قباد اسکندری، الهام دامنی
صفحات : 17-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه هوش‌های چندگانه با خودباوری
نویسندگان : علی اکبر صلاحی، سحر سادات عاشوری
صفحات : 23-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سبک های فرزندپروری والدین با زورگویی سایبری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستان
نویسندگان : رضا حسینی، سوسن آقاجان بگلو
صفحات : 36-47
دانلود اصل مقاله