سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد اول ، شماره 11

عنوان مقاله : درآمدی بر دادرسی عادلانه در اسناد بین المللی حقوق بشر
نویسندگان : حسین کاظمی فروشانی ، نرگس اکبری
صفحات : 1-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در نهج البلاغه امیرالمؤمنین و تلمود در یهودیت
نویسندگان : ایلناز علی نژاد
صفحات : 19-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش و جایگاه حرم مطهرحضرت شاهچراغ علیه السلام در توسعه گردشگری مذهبی شیراز
نویسندگان : زرآسا رجایی دستغیب،ماندانا رجایی دستغیب
صفحات : 25-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نگاهی به فلسفه تطبیقی اورسل و کربن
نویسندگان : ثریا احمدی
صفحات : 36-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق ادراکات جوَ خانواده با میانجی گری راهبردهای یادگیری خود تنظیم
نویسندگان : محمودزارع جمال آبادی،علی مهداد
صفحات : 47-58
دانلود اصل مقاله