سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلداول، شماره2

عنوان مقاله : سینرژی آموزش سلامت و خودکار آمدی در بیماران تالاسمی ماژور
نویسندگان : مژگان احمدی، محمد رفیقی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری بر سازگاری (هیجانی، تحصیلی، اجتماعی) دانش آموزان دختر افسرده دوره دوم متوسطه شهرستان آمل
نویسندگان : لیلا آقابرار نژاد، سید صدرا نجبایی
صفحات : 7-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی دانش آموزان
نویسندگان : شقایق ظفری، ملوک خادمی اشکذری
صفحات : 21-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی اموزش گروهی روانشناسی مثبت‌نگر بر بهبود افسردگی در مبتلایان به سوء مصرف مواد
نویسندگان : وحید سخن ور، فاطمه طوری
صفحات : 29-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس خلاقیت هیجانی و انگیزش پیشرفت تحصیلی (مورد مطالعه: دانش آموزان متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان اصفهان)
نویسندگان : آصفه مصفحی، احمدرضا شهنیانی
صفحات : 42-53
دانلود اصل مقاله