سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلداول، ،شماره4

عنوان مقاله : مقایسه آموزش و پرورش عادی و فراگیر ( بررسی ابعاد، مزایا، معایب و موانع)
نویسندگان : جواد جهان، مهران فتحی، علی صفری
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش و رابطه رهبری تحول گرا بر رفتار شهروند سازمانی (مورد مطالعه: آموزش‌و پرورش کرمانشاه)
نویسندگان : محمد حسینی هاشم آبادی، علیرضا آجیلیان
صفحات : 9-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی شیوه ها و رهکارهای پیشگیری از جرایم اینترنتی از دیدگاه اساتید ارتباطات و فعالان حوزه فضای مجازی
نویسندگان : علی گرانمایه پور، فرزانه طاهرسلطانی
صفحات : 20-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله در دانش آموزان ابتدایی شهرستان خاش
نویسندگان : خدانظر رحمت زهی، عبدالحکیم خزایی، جواد جوادیان
صفحات : 35-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اختلال یادگیری نارساخوانی کودکان
نویسندگان : افشین فتحی، مهران شیخمرادی، لقمان عزیزی
صفحات : 43-51
دانلود اصل مقاله