سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1397 ، جلد دوم، شماره 11

عنوان مقاله : مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق ادراکات جوَ خانواده با میانجی گری راهبردهای یادگیری خود تنظیم
نویسندگان : محمودزارع جمال آبادی، علی مهداد
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی بلوغ عاطفی براساس الگوهای فرزندپروری و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری
نویسندگان : نجمه عبدالهی
صفحات : 14-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بازتوان شده با زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویر احمد
نویسندگان : طیبه محمدی، علی خواجه لندی، سجاد رویین تن
صفحات : 31-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به سردرد تنشی
نویسندگان : سمانه اکبری مقدم، ملیحه صفارشرق، کاظم نظام دوست
صفحات : 38-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین کارکرد خانواده، سبکهای فرزندپروری والدین و جو عاطفی خانواده با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دره شهراستان ایلام
نویسندگان : ولی پیری، مهری رجبی
صفحات : 47-54
دانلود اصل مقاله