سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد اول، شماره 12

عنوان مقاله : شناخت فرهنگ سازماني بر اساس مدل دنيسون (مورد مطالعه كاركنان شاغل در اداره كل امور مالياتي خوزستان)
نویسندگان : سید کمال واعظی، علی عفري
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : راههای منطقی جایگزین حبس
نویسندگان : علیرضا لطفی
صفحات : 17-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط اعتیاد اینترنتی با اضطراب و هوش هیجانی در دانش اموزان دختر مقطع متوسطه دوم اثربخشي بخشش درماني
نویسندگان : جميله شافعي
صفحات : 27-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه تمایزگرایی خود و کمال‌گرایی با نقش میانجی ویژگی‌های شخصیتی در دانشجویان
نویسندگان : مریم ابطحی، دکتر سعید متولی، سید علی سینا رحیمی
صفحات : 43-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی استنباطی نظرات فقهی حضرت امام(ره) در باب سیاست دفاعی و روابط خارجی از کتاب تحریر الوسیله
نویسندگان : غالب قدیری
صفحات : 53-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه دعا در یهود و تشیع
نویسندگان : حجت الله جوانی، سیده مژگان تقی زاده
صفحات : 63-72
دانلود اصل مقاله