سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397 ، جلد اول، شماره 13

عنوان مقاله : ویژگیهای روان سنجی نیمرخ مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم: ساختار عاملی، پایایی و روایی
نویسندگان : سعید رضایی، نیلوفر حمیدی شیرازی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی های روانسنجی مقیاس اضطراب سخنرانی و رابطه آن با کمرویی
نویسندگان : مریم برجعلی، اعظم مقدم، معصومه امینی خو
صفحات : 17-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سبک زندگی مردم (مطالعه موردی شهروندان 18 تا 60 ساله مناطق 22 گانه شهر تهران)
نویسندگان : اصغر محمدی، زهرا شیرازی
صفحات : 26-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فرسودگی و مشکلات جسمانی ناشی از اعتیاد به اینترنت: مقایسه عملکرد اجتماعی نوجوانان
نویسندگان : لیلا محمدی، غزال زند وکیلی
صفحات : 44-52
دانلود اصل مقاله