سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1397 ، جلد اول، شماره 14

عنوان مقاله : بررسی رابطه رژیم غذایی با ویژگی‌های شخصیتی، تصویر بدنی و شاخص توده بدنی
نویسندگان : صدیقه حیدری، مهرناز آزادیکتا، مجید برزگر
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر قصه گویی بر درک مفاهیم ریاضی کودکان پیش دبستانی منطقه 14 تهران
نویسندگان : مرضیه سادات ذاکری تکیه، مهشید ایزدی
صفحات : 15-25
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأملی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم
نویسندگان : خداداد محمدی
صفحات : 26-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و بهزیستی روانشناختی با نقش واسطه ای هوش هیجانی در خانواده‌های شهر یاسوج
نویسندگان : توران علیزاده دمیه، سمیرا افرایی، زاهده رحمانیان
صفحات : 35-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مرور زمان در قانون مدنی افغانستان
نویسندگان : غلام سخی علیزاده
صفحات : 45-55
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی بخشش درمانی بر خوشبینی زوجین متقاضی طلاق
نویسندگان : کامران پورمحمدقوچانی، رومیناتجلی، مهری عناب
صفحات : 56-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و یادگیری خودتنظیمی در دانشجویان زبان انگلیسی
نویسندگان : مهشاد تسنیمی، جواد خلعتبری
صفحات : 63-73
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش شناختی-رفتاری بر حل مساله خانواده و راهبرهای مقابله با استرس مردان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شهرستان دهگلان
نویسندگان : کاظم فرجام، زهرا غلامی حیدرابادی
صفحات : 74-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اعتبار یابی و پایایی سنجی پرسشنامه ی استفاده ی آسیب زا از شبکه های اجتماعی مجازی
نویسندگان : محیایاریگرروش
صفحات : 87-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : واکاوی کتابهای دینی دبیرستان دوره ی متوسطه دوم در موردپذیرش اعتقادات دینی با گرایش شناختن خود و شناخت خداوند
نویسندگان : اکرم احمدی، مهشیدایزدی
صفحات : 100-111
دانلود اصل مقاله