سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1397 ، جلد دوم، شماره 14

عنوان مقاله : بررسی رابطه مهارت حل مسأله اجتماعي بر كاهش مشكلات تربيتي نوجوانان بزهكار
نویسندگان : ام البنین فلاحتی بجارپس، سفرسلیمانی
صفحات : 1-16
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش آیت الله سید کاظم یزدی در انقلاب مشروطیت
نویسندگان : امیر فرحزادی
صفحات : 17-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دکتر مصدق ، کودتای 28 مرداد زمينه ها و بسترها
نویسندگان : امير فرحزادی
صفحات : 27-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مديريت و رهبري از ديدگاه علوي
نویسندگان : رمضان جهانيان، امين اسدي
صفحات : 38-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي آموزش روانشناسي مثبت نگر بر پريشاني رواني و در آميختگي افكار در بين افراد مبتلا به افسردگي
نویسندگان : مهین احمد پور
صفحات : 60-67
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رشد پس از سانحه بر اساس سبک های دلبستگی و مولفه های شفقت به خوددر زنان مبتلا به سرطان پستان
نویسندگان : رقیه تقی پور، محمدرضا نایینیان
صفحات : 68-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي کارکنان شهرداری تهران
نویسندگان : مریم احمدی
صفحات : 79-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه رهبری اخلاقی با تعامل رهبر-عضو
نویسندگان : مجید جشیره، ناصر ناستی زایی
صفحات : 92-100
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر آموزش مدیریت خانواده بر احساسات مثبت نسبت به همسر و اعتماد در روابط شخصی نزدیک همسران در زنان متأهل
نویسندگان : زهرا حقانی، رمضان حسن زاده
صفحات : 101-108
دانلود اصل مقاله