سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398 ، جلد اول، شماره 17

عنوان مقاله : رابطه تاب آوری و معنویت با کمالگرایی مثبت و منفی در دانشجویان
نویسندگان : نیلوفر شمس، رضا گل پور
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی مدیریت استرس بر مسئولیت اجتماعی بخش پرستاری بیمارستان شهید مفتح ورامین
نویسندگان : اکبر محمدی، مجیدزارع کاشانی
صفحات : 11-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی حکایت درمانی بر تسهیل تصمیم گیری مسیر شغلی و خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر
نویسندگان : فرزانه پورهادی، مرضیه ملکیها
صفحات : 18-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان اثر بخشی حمایت اجتماعی و رسانه بر سبک زندگی جوانان ساکن استان کردستان
نویسندگان : فواد بابایی، ادریس سلطانی، نیشتمان حداد
صفحات : 32-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مودولار (پودمانی) برای رشته کودک یاری
نویسندگان : الهام خرم، غلامعلی احمدی، علیرضا عصاره
صفحات : 45-59
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رها ساختن انسان از زندان کودکی و پدید آوردن انسان ازاد، اخلاقی و خوشبخت به یاری عقلانیت
نویسندگان : سلیمان شم
صفحات : 60-66
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر بهبود نشانه های بالینی نوجوانان با اختلال سازگاری با خلق مضطرب
نویسندگان : فرشته تدین
صفحات : 67-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی کیفیت زندگی زنان باردار براساس صمیمیت جنسی و الگوهای ارتباطی
نویسندگان : سمانه قبادی، سیدعلی حسینی
صفحات : 79-85
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کمال‏گرایی دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان خوی
نویسندگان : مهتاب وحدت خواه، مریم جاهد نیا
صفحات : 86-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشوئی در راستای کاهش طلاق
نویسندگان : مریم بهشتی زاد، مراد کردی، روشنک بهشتی زاد، نسرین محمدی
صفحات : 95-110
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : چشم اندازی بر نظریه های رضایت شغلی با رویکردی بر مدیریت سازمانی
نویسندگان : جهانگیر قلی پور، زهرا شوکتی
صفحات : 111-119
دانلود اصل مقاله