سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1398 ، جلد سوم، شماره 17

عنوان مقاله : بررسی ارتباط سبکهای فرزند پروری با عملکرد خانواده
نویسندگان : محمود ستار، مینو متقی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مدیریت سرمایه فکری با خلاقیت معلمان در مدارس ابتدایی شهرستان ساری
نویسندگان : نیلوفر معانی
صفحات : 11-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر روش تدریس فعال فناورانه (TEAL) بر رغبت به یادگیری و باورهای خودکارآمدی ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بوکان
نویسندگان : مهران قادری، رقیه وحدت
صفحات : 19-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط بهزيستي وجودي و معنوي با شاخص های سلامت روان شناختی دانشجويان
نویسندگان : محبوبه موسیوند
صفحات : 32-42
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی
نویسندگان : رحیمه قاسمی، جهانگیر قلی پور
صفحات : 43-56
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کاهش نارسایی هیجانی کودکان مبتلا به بیش فعالی
نویسندگان : وحید خوش روش، نوشین قریب پناه
صفحات : 57-69
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تأثیر محتوای کتاب مهارت های خوانداری بر شکل گیری هویت ایرانی اسلامی کودکان دوره ی دوم مقطع ابتدایی
نویسندگان : مریم شفیعی سروستانی، محمدصادق بشارت نیا
صفحات : 70-76
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فضای مجازی و آسیب های روانی - اجتماعی مربوطه
نویسندگان : ازیتا جهانگرد
صفحات : 77-86
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی امیددرمانی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و عدم تحمل ناکامی بر بیماران مبتلا به سرطان
نویسندگان : قاسم خازن، امینه علیزاده، سمیه قوی پنجه
صفحات : 87-98
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی نقش ارزشهای دینی خانواده در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر جوانان
نویسندگان : فاطمه صادقی
صفحات : 99-120
دانلود اصل مقاله