سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1398 ، جلد دوم، شماره 15

عنوان مقاله : بررسی نقش تفکر استراتژیک در تعالی مدیریت بازرگانی
نویسندگان : هاشم جلیلی صفریان
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر رایحه درمانی بر وضعیت خلق زنان سرپرست خانوار
نویسندگان : طیبه مهرابی، حمیده احراری فرد، سعید پهلوان زاده
صفحات : 9-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر بهنگام بودن تجدید ارائه صورتهای مالی بر اعتبار گزارشگری مالی
نویسندگان : زهرا صحتی
صفحات : 15-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سيستم‌هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري و حساسیت اضطرابی در افراد مبتلا به سرطان با گروه سالم
نویسندگان : آتنا پاشا، سید عبدالمجید بحرینیان
صفحات : 30-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : دلایل شیخ مفید و سید مرتضی بر تجرّد و مادی بودن نفس
نویسندگان : فایزه طهماسب نیا، مرضیه صادقی دشتی، حسین حسینی امین
صفحات : 41-52
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش هوش هیجانی بر سازگاری و صمیمیت اجتماعی نیروهای داوطلب
نویسندگان : سیاوش حاتموند، صدیقه اسلامی
صفحات : 53-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه مولفه های خودکارآمدی (اجتماعی، تحصیلی و عاطفی) در دانش آموزان دارای مادران سرپرست خانوار و دانش آموزان عادی شهر اصفهان
نویسندگان : ندا طهماسبی
صفحات : 72-80
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت نگر بر سبک دلبستگی مادران دارای کودک مبتلا به بیش فعالی-نقص توجه شهرستان مبارکه
نویسندگان : زهرا موحدی، احمد غضنفری آنه، محمد قاسمی
صفحات : 81-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین خودکارآمدی و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان
نویسندگان : امین شریفی، نجمه به آیین
صفحات : 90-99
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : فرهنگ سازمانی اثر بخش و مولفه های آن در آموزش عالی
نویسندگان : احمدعلی مروت، محمد حسن رضائی
صفحات : 100-108
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مطالعات اثربخشی مداخلات درمانی بر افسردگی زایمان در زنان باردار ایرانی (1390-1398)
نویسندگان : پندار جاهد عطاییان، سهیلا بهتویی
صفحات : 109-115
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر مشاوره گروهی بر روی انگیزه پیشرفت و سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر شهرستان زرقان
نویسندگان : سحر بادان فیروز، خسرو روشناس
صفحات : 116-128
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی اختلال بیش فعالی – نقص توجه کودک بر اساس الگوی دلبستگی و اضطراب
نویسندگان : سید ابوالقاسم مهری نژاد، صفیه فرح زادی
صفحات : 129-144
دانلود اصل مقاله