سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1398 ، جلد دوم، شماره 18

عنوان مقاله : نقش تعدیل کننده ویژگی شخصیتی نارسیستیک (خودشیفته) در رابطه بین دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی
نویسندگان : نداکریمی، نرگس سعیدیان خوراسگانی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : آثار یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی واجتماعی دانش آموزان
نویسندگان : رقیه چلیک، پریا خاکپراقی، قهرمان مددلو
صفحات : 13-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سخت کوشی و سبک های هويت در فرزندان طلاق و غیرطلاق
نویسندگان : نسیم فرحزادیان، پانته آ جهانگیر
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی تاثیر سواد ارتباطی و هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : میترا اسدیان، علیرضا عصاره، غلامعلی احمدی
صفحات : 32-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر اجرای سنجش عملکردی بر انگیزش و رضایت در درس ریاضی (مطالعه موردی : دانش آموزان دخترمتوسطه دوم پایه دهم شهرستان بوشهر)
نویسندگان : فاطمه سادات شاه امیری، احمد شاهورانی سمنانی، مژده افشاری کرمانی
صفحات : 46-62
دانلود اصل مقاله