سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1398 ، جلد سوم، شماره 15

عنوان مقاله : تفسیر نقاشی فرد مبتلا به اسکیزوفرنیا: مطالعه موردی
نویسندگان : سمیه هدایتی، کیمیا آشوری، مینا سادات میرشجاع
صفحات : 1-5
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی و رتبه بندی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی بر اکوسیستم کسب و کار
نویسندگان : محمدرضا جهان افروزیان
صفحات : 6-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رضایت شغلی بر اساس اضطراب و افسردگی در کارکنان انستیتوپاستور ایران
نویسندگان : محیا فرحناک ضرابی، محمد رضا صیرفی، ملکه مشهدی فراهانی
صفحات : 18-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه عملکرد خانواده با کیفیت دوست یابی در دانش آموزان شهر شیراز
نویسندگان : مسعود تاکی، مینو متقی
صفحات : 29-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تاثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی مریل بر یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس کاروفناوری
نویسندگان : حسین خاک نژاد، فاطمه مردخدای رودمعجنی
صفحات : 41-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی معلمان در یادگیری دانش آموزان مدارس دخترانه در مقطع ابتدایی منطقه 8 شهر تهران
نویسندگان : محمد زارع نیستانک، سحر حقیقی فرد
صفحات : 54-72
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر رابطه ی بین نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجانی با تمایزیافتگی خویشتن و رضایت زناشویی کارکنان مراکز بهداشت شهرستان نکا در سال 97-1396
نویسندگان : هاجر فرجی، محمد آقا دلاورپور
صفحات : 73-89
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین اضطراب امتحان و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه،سال تحصیلی 98-97 در شهر شیراز
نویسندگان : علی شریفی، محمد شریفی
صفحات : 90-97
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ويژگي‌هاي روانسنجی مقیاس رفتار اجتماعی بزرگسالان هورویتز
نویسندگان : حاجعلی خدابنده‌ لو، صدیقه حیدری، شکیب لجمیری
صفحات : 98-106
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه پرسشنامه باورهای درد کودکان
نویسندگان : حسین اتابکی، صدیقه حیدری، پریسا کریمی، شکیب لجمیری
صفحات : 107-114
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدل علی نقش میانجی طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه میان بدرفتاری عاطفی دوران کودکی با پرخاشگری بزرگسالی
نویسندگان : بهنازشیدعنبرانی، فاطمه فرهادیان، علیرضا گل، زهرا طبیبی، سعید شکوری مغانی
صفحات : 115-125
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی میزان شیوع وندالیسم(تخریب اموال عمومی) و عوامل موثر بر آن در مدارس متوسطه دوم استان مازندران
نویسندگان : سیده زینب تقوی، رضاعلی محسنی
صفحات : 126-145
دانلود اصل مقاله