سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار 1399 ، جلد دوم، شماره 19

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل فراشناخت
نویسندگان : فریبا خانی
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی صفات شخصیتی، در افراد معتاد دارای تجربه‌ی عود مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، در شهر اهواز در سال1398
نویسندگان : لیلا یاقوتی، حسین کمیلی ثانی، دکترالهام مراغی
صفحات : 9-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه‌ی بین مدیریت دانش، سرمایه فکری و رهبری تحول آفرین با رفتار نوآورانه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد لرستان در سال تحصیلی 98-97
نویسندگان : امیر فلاحی، علی عبدی
صفحات : 24-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شناسایی مولفه های موثر در طراحی مرکز رسانه ها با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی
نویسندگان : فاطمه حقگو
صفحات : 42-53
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشي آموزش مهارت حل مسأله بر افزایشي سازگاري فردي- اجتماعي زنان مطلقه شهر فریمان
نویسندگان : عباس گل نژاد، علی غنایی، طاهره شریفی کیا
صفحات : 54-64
دانلود اصل مقاله