سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1397 ، جلد سوم، شماره 12

عنوان مقاله : بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین معلمان با عقاید مذهبی بالا و معلمان با عقاید مذهبی پایین
نویسندگان : صدیقه نگین تاجی، مهدی پیام، صغرا قشقایی، وحید نگین تاجی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزشیابی فرایند پذیرش، تشخیص و درمان بیماران بستری از سه دیدگاه بیمار، پزشک و پرستار
نویسندگان : دکتر علی دلاور، پریسا کریمی
صفحات : 13-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی عوامل مؤثردر انتخاب دانشگاه و رابطه آن با پایگاه اقتصادی-اجتماعی داوطلبان کنکور
نویسندگان : طاهره اسمعیلی بیدهندی، رجبعلی محمدزاده ادملایی، مجید برزگر
صفحات : 20-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه سلامت روانی جانبازان و معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار
نویسندگان : ناصر صبحی قراملکی، بهروز اکبرزاده، سودابه مقدم، سعید آهار
صفحات : 30-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خوش بینی مدیران مدارس با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان با هدف شناسایی رابطه بین خودکارآمدی و خوش بینی مدیران باانگیزش پیشرفت دانش‌آموزان
نویسندگان : علیرضا رحمانی
صفحات : 37-46
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شاخص حساسیت به افسردگی لیندن در بین پرستاران و ارتباط آن با عواطف مثبت و منفی
نویسندگان : رجبعلی محمدزاده ادملایی، کلثوم امن زاده
صفحات : 47-65
دانلود اصل مقاله