سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1397 ، جلد دوم، شماره 13

عنوان مقاله : تاثیر یک برنامه امیدبخش مبتنی بر نظریه اشنایدر و مفاهیم دینی بر عملکرد شغلی پرستاران بخشهای روانپزشکی
نویسندگان : مهدی جوکار، زهرا قضاوی، موسی علوی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : توکل، عوامل و آثار تربیتی آن
نویسندگان : قهرمان مددلو
صفحات : 11-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان نسبت به تربیت اخلاقی دانش آموزان
نویسندگان : احمد بخشی پور، سمیه رضایی
صفحات : 21-34
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی – رفتاری و بازسازی شناختی بر منبع کنترل( بیرونی – درونی) وانگیزش پیشرفت دانش آموزان دارای عملکرد تحصیلی پایین .
نویسندگان : هدایت الله فقهی، رضا پاشا، فریبا حافظی، سعید بختیارپور، علیرضا حیدری
صفحات : 35-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رویکرد آینده پژوهی مشارکتی: فن دلفی
نویسندگان : حسین محمدی دوست، مهدی مرتضوی، الهه آزاد
صفحات : 50-64
دانلود اصل مقاله