سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان 1399 ، جلد سوم، شماره 20

عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر اشتیاق کاری و سکوت سازمانی کارکنان پست مدیریتی (منطقه 5 تهران)
نویسندگان : مریم برقی ایرانی، مژگان سپاه منصور، زیبا برقی ایرانی
صفحات : 1-6
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه جو روانی – اجتماعی کلاس درس بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه شهید کرمی شهرستان یاسوج در سال تحصیلی 1399/1398
نویسندگان : کامران طلایی
صفحات : 7-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیر طلاق والدین بر زندگی فرزندانشان
نویسندگان : عباس گل نژاد، طاهره شریفی کیا
صفحات : 19-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعلیم و تربیت در ادبیات تعلیمی
نویسندگان : فاطمه اکبری، مسلم امیری، سید برزو جمالیان‌زاده
صفحات : 36-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر ارتقاء شاخص های خجالت ورزی دختران نوجوان، یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی
نویسندگان : فاطمه حاجي عليرضا لو، حسين اكبري امرغان
صفحات : 44-49
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش الگوی برنامه ریزی درسی و روشهای مطالعه، مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری، بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان
نویسندگان : لیلا کیا، زهرا پورمحسن بلگوری
صفحات : 50-58
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه خودکارآمدی معلمان با مسئولیت پذیری و مهارتهای حل مسئله دانش آموزان
نویسندگان : سمیه طوری، محمدرضا شاه آبادی
صفحات : 59-71
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه تفكر انتقادي با بهزيستي روانشناختي، هيجاني و اجتماعی و سلامت معنوي در دختران نوجوان
نویسندگان : مهلا بهرامی، پریناز بنی سی، حسن شمس اسفند آباد
صفحات : 72-78
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تعیین عوامل مؤثر در طلاق عاطفی به منظور تدوین یک مدل ساختاری
نویسندگان : سميرا محمدي، علي دلاور، علي اصغر اصغري فرد
صفحات : 79-91
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تدوین روش نوین آموزش زبان انگلیسی و مقایسه اثربخشی آن با روش متداول بر یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه یک شهر تهران
نویسندگان : هلن صدیق، رویا کوچک انتظار، پروانه قدسی، خدیجه ابوالمعالی، منصوره شهریاری احمدی
صفحات : 92-104
دانلود اصل مقاله