سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز 1399 ، جلد سوم، شماره 21

عنوان مقاله : تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
نویسندگان : فاطمه زلکی نژاد، علیرضا حیدرئی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه بهزیستی معنوی با کیفیت زندگی و تاب آوری در زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
نویسندگان : سعیده محبی راد، معصومه ژیان باقری، ناهید هواسی
صفحات : 10-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه کمال گرایی مادر با هیجان منفی دختران نوجوان چاق: نقش واسطه ای تعارضات والد – نوجوان و تحصیلات والد
نویسندگان : سمینه علی یوسفی صالح آباد، امین رفیعی پور
صفحات : 23-35
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و افکار خودکشی در بیماران دو قطبی، افسرده تک‌قطبی و افراد عادی
نویسندگان : فرنازکشاورزی ارشد، احترام غلامرضایی
صفحات : 36-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتقای تنظیم هیجان در سوءمصرف کنندگان مواد: شواهدی مبتنی بر ترکیب ذهن آگاهی و توانبخشی شناختی
نویسندگان : هانیه مهدی زاده هنجنی، سیمین حسینیان، پیمان حسنی ابهریان، سیده منور یزدی
صفحات : 44-54
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی مداخله مبتنی بر شفقت در کاهش خشم و اضطراب ( مطالعه موردی: دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران)
نویسندگان : سیده فاطمه لارجانی، رضا حسین پور
صفحات : 55-65
دانلود اصل مقاله