سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1394، جلدسوم، شماره2

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل انواع رفتارهای تقلیدی از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی
نویسندگان : مهرداد رحمانی، رامین محرمی
صفحات : 1-12
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط بین تصویر بدنی و تغییر مراحل فعالیت بدنی بر پایه تفاوت های جنسیتی دانشجویان
نویسندگان : وحید روح اللهی، اعظم میرزا اکبری، مرضیه ضیا
صفحات : 13-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین مدل ساختاری مسئولیت پذیری بر اساس کارکرد خانواده با میانجیگری متغیر هدفمندی در زندگی
نویسندگان : ریحانه غلامزاده، محسن جدیدی
صفحات : 21-29
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی کوهنوردان با هیجان خواهی آنان
نویسندگان : سیده زهرا سبزواری، رویا کوچک انتظار، پریناز بنی سی
صفحات : 30-45
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دختر شهر اهواز
نویسندگان : مریم بهارزاده، علیرضا حیدرئی
صفحات : 46-54
دانلود اصل مقاله