سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه بهار1395، جلدسوم، ،شماره3

عنوان مقاله : بررسی آسیب های فضای مجازی در بین جوانان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر زاهدان)
نویسندگان : زهرا قاینی نژاد
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی عوامل دین گریزی از منظر جوامع اسلامی و قرآن کریم
نویسندگان : حسن شجاعی
صفحات : 14-22
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه افسردگی با کیفیت خواب و اضطراب سالمندان شهر تهران
نویسندگان : قربان محمودی، پری ناز بنی سی
صفحات : 23-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تبیین دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس مدل مفهومی عملکرد خانواده
نویسندگان : حسین نازک تبار، هایده شربت اوغلی اصل
صفحات : 33-43
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارتباط موفقیت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
نویسندگان : هنگامه سادات سید میرنسب، فاطمه رحیمی، الهه علمدار
صفحات : 44-51
دانلود اصل مقاله