سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه تابستان1395، جلدسوم، ،شماره4

عنوان مقاله : بررسی سبک های یادگیری شناختی دانش آموزان
نویسندگان : بهمن سعیدی پور، محمد حسینی هاشم آبادی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی امید درمانی بر راهبردهای خود ارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد مخدر
نویسندگان : سمانه امیری سیاوشانی
صفحات : 8-17
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش پیش از ازدواج مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت روابط زوجین شهر بوشهر
نویسندگان : نیلا پشنگیان، مولود کی خسروانی
صفحات : 18-28
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سرمایه های روانشناختی و ویژگی های شخصیتی معلمان متاهل
نویسندگان : زهرا شریفی تاش
صفحات : 29-38
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سطح اضطراب و عزت‌نفس در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه
نویسندگان : محمدحسینی هاشم آبادی، علیرضا آجیلیان
صفحات : 39-52
دانلود اصل مقاله