سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395، جلداول، ،شماره5

عنوان مقاله : کندکاوی در آموزش و پرورش فراگیر و مسائل پیش روی آن
نویسندگان : لقمان عزیزی، جواد جهان، افشین فتحی، مهران شیخمرادی
صفحات : 1-7
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش تمایزیافتگی خود و فراشناخت ها در پیش بینی خودکارآمدی تصمیم مسیر شغلی امدادگران سازمان هلال احمر خراسان شمالی
نویسندگان : عاطفه رحیم نیا، علی صیادی
صفحات : 8-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی مشکلات رفتاری در دانش آموزان با آسیب بینایی
نویسندگان : سارا قربانی نژاد، مژده دریابیگی
صفحات : 19-23
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی با اضطراب مرگ در سالمندان
نویسندگان : نیلوفر شمس
صفحات : 24-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مدلی برا دل‌بستگی کارکنان با استفاده از روش فراترکیبی با تاکید بر توسعه فردی آنان در سازمان دولتی
نویسندگان : رسول رنجبریان، نسرین جزنی
صفحات : 31-48
دانلود اصل مقاله