سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1395، جلددوم، ،شماره5

عنوان مقاله : روانشناسی و تاثیر تفاوت های فردی در میزان موفقیت افراد
نویسندگان : موسی باقری فر، کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، زهرافنودی
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش‌بینی نشانه‌های افسردگی، بر اساس نشخوار فکری، دشواری در تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه آزاد بوکان
نویسندگان : علی مصطفایی، لیلا خضر پور
صفحات : 10-19
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : خستگی شنوایی
نویسندگان : حمدالله عبدالملکی، گیتا موللی
صفحات : 20-30
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : پیش‌بینی خلاقیت و بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان دختر بر اساس کمال گرایی مادران در خانواده‌های تک فرزند و چند فرزند شهر همدان
نویسندگان : آزیتا هادی نیا، ایرج صفایی راد
صفحات : 31-41
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی ارتباط میان نگرش های مطالعه دانش آموزان ابتدایی و وضعیت نوشتاری آنها
نویسندگان : محسن امیری دهکردی، احمد غضنفری
صفحات : 42-47
دانلود اصل مقاله