سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان1395،جلدسوم، ،شماره6

عنوان مقاله : بررسی مشکلات مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی
نویسندگان : مصطفی پاسیار، امیر عباس توحیدی، الهه زراوندی، راسخ باقری مسعودزاده
صفحات : 1-8
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تأثیر روش های مواجهه با متن بر میزان سر گشتگی ذهنی افراد وسواس
نویسندگان : رومینا حبیبی، بهمن متین پور
صفحات : 9-18
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثر بخشی آموزش شفقت درمانی بر اعتماد به نفس در زنان بی سرپرست شهر اصفهان
نویسندگان : سعیده السادات حسینی، محمد زارع نیستانک
صفحات : 19-27
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مقایسه هوش هیجانی، سبک های مقابله ای و تاب آوری دانش آموزان دارای افکار خودکشی با دانش آموزان عادی
نویسندگان : پروین محمدی گوندره، کلثوم رشیدی
صفحات : 28-36
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روش جدید تدریس در علوم تربیتی
نویسندگان : موسی باقری فر، کلثوم ابراهیمی شاهرودی، محمد ابراهیم زاده پودینه، فرهود دهواری
صفحات : 37-45
دانلود اصل مقاله