سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلد دوم، شماره9

عنوان مقاله : بررسی رابطه سرمایه فکری بر ارزش بازار و بازده شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان : اسماعیل خوشبخت، فاطمه فخرایی
صفحات : 1-13
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثر بخشی برنامۀ انجمن معتادان گمنام بر روی تاب آوری خانوادگی معتادان به مواد مخدر شهر یزد
نویسندگان : محمود شجاعت رفسنجانی، ابوالفضل آزادنیا، سمیه سلطانی گردفرامرزی
صفحات : 14-21
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی آموزش مهارت ارتباطی بر پیشرفت تحصیلی و موفقیت دانش آموزان
نویسندگان : فردوس کاظمی دلیوند، الهام ده یادگاری، پرستو صادقی
صفحات : 22-31
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیل رفتار متقابل بر ناامیدی ذهنی نوجوانان
نویسندگان : محدثه جلالی، هادی رشیدی
صفحات : 32-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، رضایت از زندگی و نگرش مذهبی با احساس تنهایی در دانشجویان زن مجرد
نویسندگان : زهرا نصیری نژاد
صفحات : 41-50
دانلود اصل مقاله