سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه پاییز1396، جلد سوم، شماره9

عنوان مقاله : پیش بینی گرایش به خیانت زناشویی بر اساس صمیمیت جنسی و میزان استفاده از فضای مجازی شمالی
نویسندگان : فرشته آذری، مهدیه علی نیا
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : رابطه سبک های فرزند پروری با ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی
نویسندگان : یاسمن سادات زاهد شکرابی، علی اکبر صلاحی
صفحات : 11-20
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : مروری بر روانشناسی شخصیت قهرمانان شاهنامه
نویسندگان : مرضیه علی وندی وفا، حمیدرضا عبدلی قهی، علی مودتی، سهیلا پیر نمایی
صفحات : 21-33
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی تاثیرات استفاده از فضای مجازی بر روابط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان داراب
نویسندگان : احمد علی مروت
صفحات : 34-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین بی‌ثباتی ازدواج با مشکلات رفتاری درون سازی شده و خودکار آمدی کودکان
نویسندگان : مریم غلامحسینی، محسن مشکبید حقیقی
صفحات : 41-50
دانلود اصل مقاله