سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

نسخه زمستان 1396، جلدسوم، شماره10

عنوان مقاله : اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس در بیماران مبتلا به ویتیلیگو
نویسندگان : سمیه نوذری، محمد شمسیان، مریم چقماقی یزدی، فریبرز نوذری
صفحات : 1-9
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی رابطه بین سبک‌ های رهبری اخلاقی مدیران با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان با تحصیلات و وضعیت استخدامی مختلف دانشگاه شیراز
نویسندگان : محسن خادمی، عصمت برزگر
صفحات : 10-24
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : اثربخشی موسیقی درمانی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان دارای اختلال طیف اتیسم
نویسندگان : مرضیه جهانی، مرضیه شادمهر، آرام اژدری
صفحات : 25-32
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : نقش رفتارهای خود-مراقبتی و ابعادمعنای زندگی در پیش بینی سازگاری روانی-اجتماعی سالمندان در مراکز مراقبت از سالمندان
نویسندگان : لیلا رضایی، جمال سوره، مصطفی جوادزاده
صفحات : 33-40
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر مشکلات هیجانی و کارکردهای اجرایی در نوجوانان بیش فعال
نویسندگان : معصومه سالار شیروانی، سیده علیا عمادیان
صفحات : 41-52
دانلود اصل مقاله